Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2016-03-18 07:55

Avtal mellan Tourn och Nyheter 24 Gruppen – Nyheter24 går in somexklusiv säljpartner för Tourns plattform TCD

TCD – Tourn Content Discovery är en av Tourns flera IT-plattformar. TCD är en rekommendationsplattform vars Beta-version lanserades den 28:e september 2015. Idag tas plattformen ur sitt beta-stadie samtidigt som samarbetsavtalet ingås med Nyheter24.

Tourn och Nyheter24 har per den 17 mars 2016 ingått samarbetsavtal där Nyheter24 ska agera exklusiv säljorganisation för en av Tourns plattformar; Tourn Content Discovery (TCD). Detta innebär även att TCD kommer att integreras på Blogg.se och Nyheter24.se och därmed öka sin räckvidd markant.

Sedan beta-lansering har vi på Tourn jobbat med utvecklingen av TCD för att förbättra verktyget. Vi har inte prioriterat försäljning på plattformen utan endast gjort småskaliga beta-tester, detta med anledning av att vi har letat efter en säljpartner som ska ansvara för TCD på den svenska marknaden. Nyheter24 var vårt förstahandsval, vilka vi redan jobbar tillsammans med genom samarbetet med Blogg.se (Nyheter24's helägda dotterbolag). Nyheter24 anser vi är mycket kompetenta och en perfekt partner för detta samarbete.

Nyheter24 innehar en välorganiserad säljorganisation och arbetar idag med flertalet kunder som passar vår plattform utmärkt, Nyheter24 kommer då att kunna addera TCD i deras befintliga annonspaketering. Tourn kommer att fortsätta jobba som vi gör idag, det sker inga förändringar i försäljningsarbetet på våra befintliga system.

Tourn kommer att endast agera teknikplattform för TCD och ansvara för att utöka räckvidden. Tourns marginal för plattformen TCD kommer att vara 20%. TCD återspeglade inte mer än 1% av bolagets intäkter under 2015, intäkterna som kommer genereras genom detta samarbete är därför i princip en helt ny intäktskälla för Tourn.

Detta är ett stort steg för Tourns internationella planering, då en stark säljpartner i Sverige möjliggör snabbare expansion till utlandet. Vårt mål är nu att hitta samma typ av samarbetsuppsättning i andra länder.

Mer om samarbetet kommer att kommuniceras framöver och i månadsrapporterna.

// Robin Stenman

Read More