Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2016-03-18 08:07

Månadsrapport Tourn

I syfte att skydda Tourns aktieägare, valde jag i samråd med AktieTorget att senarelägga månadsrapporten för att släppa den samtidigt som nyheten om samarbetsavtalet med Nyheter 24 Gruppen.

Februari var en stark månad och vi har kommit igång med försäljningen. Omsättningen landade på cirka 900 TKR med svarta siffror. Under februari har vi haft orderingångar på ca 2.2 MSEK som sträcker sig över 2016, främst då över de närmsta 3 till 6 månaderna. Med våra orderingångar inräknade var februari en av våra bättre månader.

Under 2015 har våra kampanjer mestadels varit snabba en-månadsaffärer, fortsättningsvis under 2016 kommer vi fokusera mer på kampanjer som löper över längre tid. Mycket av vårt arbete sker nu med större bolag och mediabyråer, att utbilda de i våra plattformar och att kunna effektivisera och maximera deras reklam i sociala medier.

// Robin Stenman

Read More