Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2016-03-24 08:15

Tourn förvärvar Camit.se, premiumplattform för reklam i sociala medier

Avtal har träffats om förvärv av bolaget Camit Communication AB med tillhörande plattform Camit.se

Camit är en teknikplattform inom content marketing på sociala medier med inriktning mot premiumprofiler (kända profiler). Bolaget har varit verksamt under 2015 och haft en kort säljperiod andra halvåret där de haft kunder så som BMW, Spendrups, Philips, Adlibris, Kavli, IF försäkringar, Halebop, Viacom m. fl.

Tourns plattform utvecklas löpande och i vårt schema för kvartal 2 samt kvartal 3 2016 var det planlagt att vi skulle vidareutveckla Tourns premiumdel. Genom att förvärva Camit erhåller vi inte bara en mängd större kunder och mediabyrå-ingångar utan även en teknikplattform som vi kan integrera med Tourn där vi beräknar spara cirka 6 månaders utvecklingstid. Vi beräknar kunna accelerera vår befintliga försäljning med ca 20% tack vare denna integration.

Köpeskillingen för förvärvet är 1 MSEK kontant. Bolaget har per avstämningsdag inga skulder och ligger inte i någon tvist. Tillträde sker 1:a april 2016.

Säljarna av Camit är Vanessa Behnam och Hanni Askebris gemensamma Aktiebolag och Rebecca Stella AB.

I bolaget följer även två anställda med, ägarna Vanessa Behnam och Hanni Askebris, med ett lock-up avtal om anställning på 12 månader.

Mer om Camit och hur integrationen kommer att ske kommer att kommuniceras längre fram.

VD-kommentar
Förvärvet av Camit påskyndar vår utveckling och öppnar upp för betydligt mer försäljning. Camit är en beprövad plattform för just premiumförsäljning vilket är en del jag tycker vi saknat i Tourn. Camit har arbetat med många stora kunder med bra resultat och öppnar därför upp för fler samarbeten för Tourn. Jag anser att Tourns stora räckvidd och avancerade tekniklösningar i samspel med Camits beprövade premiumplattform kommer få en synergisk effekt och avspeglas positivt i försäljningssiffrorna. Vi välkomnar också Vanessa och Hanni, två starka säljpersoner som kommer in med stor erfarenhet och befintliga kundrelationer.

Vanessa Behnam
Vanessa är en kreativ säljare med fokus på premiumprofiler, som har ansvarat för samtliga samarbeten Camit gjort under året 2015. Vanessa kommer kliva in i Tourn som key account manager samt ansvara för premiumprofiler. Vanessa har 7 års erfarenhet inom brand partnership och marknadsföring på en internationell marknad så som New York, Miami samt Singapore. Vanessas roll i den internationella expansionen blir viktig.

Hanni Askebris
Hanni är en erfaren digitalsäljare med 7 års erfarenhet. Hon har tidigare arbetat på bland annat Expressen där hon två år i rad kom tvåa som årets säljare och omsatte cirka 25 miljoner SEK per år. Hanni, med sina etablerade mediabyråkontakter, kommer att kliva in som key account manager samt mediabyråansvarig.

// Robin Stenman
VD, Tourn International AB(publ)
[email protected]


Read More