Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2016-04-18 10:27

Kvartalsrapport ett 2016

(Se kvartalsrapport som bifogad pdf-fil)

FINANSIELL ÖVERSIKT KVARTAL ETT 2016                                              

Totala intäkter uppgick till 1 921 (388) TSEK                                                        

Rörelseresultat, EBITDA uppgick till -374 (-403) TSEK                                                             

Rörelseresultat efter avskrivningar, EBIT uppgick till -436 (-521) TSEK                                                         

Periodens resultat uppgick till -423 (-507) TSEK                                                   

Resultat per aktie uppgick till -0,06 (-0,08)                                                             


ANTALET AKTIER

Bolaget har per 2015-03-31, 6 620 000 aktier

KOMMANDE RAPPORTER

Delårsrapport två 2016 – 2016-07-18
Delårsrapport tre 2016 – 2016-10-24


INSYNSPERSONER

Robin Stenman VD, styrelseledamot
Björn Mannerqvist Styrelseledamot
Olle Söderberg Styrelseordförande
Marianne Östlund Styrelseledamot
Patrik Gransäter* Styrelseledamot

* Valdes in på årsstämma under kvartal två 2016.

Read More