Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2016-05-24 11:39

Månadsrapport Tourn - April

April var vår första månad med tillgång till den nyligen förvärvade teknikplattformen CAMIT. Camit är en teknikplattform för reklam i sociala medier, likt Tourn men med fokus på premiumprofiler. Efter vår första månad tillsammans står det helt klart att förvärvet var ett utmärkt val. Det passar Tourn som handen i hansken, vilket har resulterat i ett flertal affärer med större kunder så som Telia, Live Nation och Royal Design med fler.

Under april landade omsättningen på omkring 900 TSEK med svarta siffror. Orderingångarna var i samma nivå som på förra månaden, men den totala orderingången väljer jag att istället presentera i nästa kvartalsrapport för att ge en så korrekt siffra som möjligt.

Vi har satt personbästa i antalet nyanslutna mediabyråer i April, där flertalet har valt att koppla på oss i deras annonssystem. Detta är ett viktigt steg till att ytterligare cementera Tourn som en marknadsplats där mediaköparna handlar direkt via system; automatiskt och skalbart.

Mätbarhet

I april lanserade vi vår nya mätbarhetsteknik som innebär att vi kan mäta kampanjer på plattformar så som Instagram (där mätbarhet inte är lika tillgänglig som på hemsidor). Vi ser då till så att våra kunder endast betalar för levererat resultat och för marknader som överensstämmer med kundens önskan, en teknik vi är ensamma om.Våra första kampanjer med denna nya teknik lanserades i april och resultatet har varit väldigt bra. Vi kommer att börja gå ut med cases officiellt mot marknaden som kommer publiceras under ”mer om bolaget på AktieTorget”. Detta öppnar upp för fler och större affärer, och vi tror att även bolag som konkurrerar med oss på offertbasis snarare kommer att se oss som ett händigt verktyg och använda vår teknik för att kunna ge sina kunder bättre rapporter på vad deras kampanjer faktiskt genererat.

Internationella lanseringar

Ett separat pressmeddelande gällande nya marknader kommer att publiceras inom 2 veckor.

Månadsrapporter
Månadsrapporterna kommer överlag att komma lite senare på månaden. Detta med anledning av att vi jobbar med allt fler samarbetspartners som ska rapportera in siffror till oss. Vi ser däremot över den strukturen för att försöka publicera månadsrapporter inte senare än 2 veckor in på nästkommande månad.

Robin Stenman

VD, Tourn International

Read More