Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2016-06-10 13:30

Lanserar sin första internationella kampanj

2016-06-10 Stockholm

Vårt nya system med avancerad mätteknik, som kommunicerats i tidigare pressmeddelande(månadsrapport April), har visat sig vara framgångsrik. De företag som deltagit har sett väldigt bra utfall och allt fler kunder ansluter sig till den nya tekniken.

Den nya tekniken gör Tourn starkare på marknaden, även på internationell nivå, genom att ta mätbarhet till marknaden där vi känner att efterfrågan är väldigt stor.

I helgen går vi live med vår första kampanj som riktar sig utanför Sveriges gränser. Bolaget NA-KD kommer att rikta sin sociala media-kampanj mot nordens samtliga länder, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Italien, Holland, USA, Kanada och Australien. Ordern medför ett verksamt bidrag till månadens resultat, vi ser det stora värdet i att det är bolagets första kampanj på en internationell plan.

//
Robin Stenman
VD, Tourn International AB (publ)
[email protected]

Read More