Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2016-06-13 12:30

Månadsrapport Tourn - Maj

Maj månad har varit spännande för Tourn då vi fått mycket uppmärksamhet i media. Vi fick möjligheten att presentera Tourn och dess plattform på Stockholm Media Week för hundratals marknadschefer och alla byråer. Då Tourn skiljer sig väsentligt från våra kollegor i branschen, sett till teknisk lösning, så är kommunikationen och uppmärksamheten i media viktigt för Tourn. Vi kommer att aktivt jobba med utöka synligheten i media under 2016.

Vi ökade omsättningen i jämförelse med förra månad till 1,2 MSEK under maj (0,9 MSEK i april) och siktar på att öka omsättningen ytterligare under juni. Juli månad förväntas vara sämre, likt förra året, då de flesta av våra kunderna tar semester. Trots det så har vi allt fler automatiska kampanjer som rullar och som även kommer rulla under juli månad. Vi har ett flertal kampanjer bokade till andra halvåret 2016, dessa kommer jag lyfta fram i halvårsrapporten.

// Robin Stenman
VD, Tourn International AB (publ)

[email protected]

Read More