Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2016-06-20 13:17

Statusuppdatering kring Tourn Content Discovery (TCD)

2016-06-20 Stockholm

TCD – Tourn Content Discovery är en av Tourns egenutvecklade IT-plattformar. TCD är en rekommendationsplattform som visar relaterat innehåll samt annonser under bloggar och artiklar på nyhetssidor.

Samarbetet med Nyheter24 börjar visa resultat. I nuläget ligger implementationen klar på några delar av nyheter24.se och är i dag uppe i cirka 1,5 miljoner unika visningar i veckan. Vi har börjat att ansluta fler och fler plattformar och siktar på att öka antalet visningar i snabb takt. En separat statusuppdatering kommer att löpande kommunicera information om plattformen TCD innehållande räckvidd samt hur försäljningen går.

Eftersom vi nu har en större räckvidd innebär det även att försäljningen kommer att påbörjas. Försäljningen förväntas komma igång ordentligt i augusti då juli är en semestermånad.

//
Robin Stenman
VD, Tourn International AB (publ)
[email protected]

Read More