Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2016-07-18 11:48

Halvårsrapport 2016

VD kommentar

Tourn utvecklas som bolag, likaså dess plattform som anpassas till marknaden och den efterfrågan som finns. Vårt slutmål är att Tourn ska vara den självklara plattformen för reklam i sociala medier i Sverige och i resten av världen.

TCD och Nyheter24
Tourn Content Discovery, vår rekommendationsplattform, tog ordentlig fart i samband med samarbetet med Nyheter24-gruppen i mars 2016. Integrationerna blev klara i juni och via vårt samlade nätverk når vi en räckvidd på cirka 2 miljoner unika läsare varje vecka. Vi siktar på att integrera TCD på många plattformar i Sverige och arbetar för att knyta internationella partners för att lansera plattformen utomlands. Vi bör se våra första internationella partners under andra halvåret 2016.


Förvärvet av Camit
I mars 2016 förvärvade vi Camit Communication AB, en teknisk plattform likt Tourn men med inriktning mot premiumprofiler. Förvärvet har inneburit att vi sparat cirka 6 månaders utvecklingstid samt erhållit en kundportfölj med flera starka kunder. Resultat har varit att vår kundportfölj gått från att innehålla små och mellanstora företag till att vi nu jobbar med kunder i alla storleksordningar, även de större.


Nya sälj organisationen
Samtidigt som vi bygger vår plattform för internationella lanseringar, bygger vi vår säljorganisation. Detta för att skapa intäkter så vi kan hålla högt tempo på utvecklingen av plattformen. Genom förvärvet av Camit har två starka säljare anslutit sig organisationen. Vi har nyligen rekryterat ytterligare två starka säljare, däribland försäljningschefen från vår största konkurrent Tailsweep, som förväntas ansluta sig till Tourn i augusti. Säljorganisationen består nu mestadels av erfarna säljare med redan goda relationer med mediabyråer.


Internationellt
Vår första internationella kampanj lanserades i juli och riktade sig mot Norden, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Italien, Holland, USA, Kanada och Australien. Kampanjen var lyckad och våra nästa internationella kampanjer är bokade med start i augusti.

Finansiellt
Vi hade intäkter om 5,2 MSEK och ett EBITDA rörelseresultat om -720 TSEK. Eftersom vi jobbar med allt fler större företag har flera kampanjer bokats över hela året, till och med ända in på 2017. Vi har lyckats få fler kunder att betala med förskottsbetalning via kort i våra system, men de större företagen och kampanjerna går fortfarande på faktura. Trots att vi ser en trend till förskottsbetalning och kortbetalning kommer vi använda oss av fakturabelåning via vår bank för att säkra upp oss mot glappet mellan kassa och kundfordringar. Detta kommer att innebära en mindre risk för oss och att vi kan fokusera mer på utveckling av bolaget och inte lika mycket våra kunders betalningsrutiner.

Framåtblick, andra halvåret 2016
Första halvåret 2016 har varit spännande och vi har tagit oss in bland många mediabyråer och visat att vår plattform fungerar. Vi har jobbat med flera större kunder som IF försäkringar, Telia, Live Nation, Fazer, TV4 och Zalando. Vi har växlat upp från att tidigare mestadels jobbat med små och mellanstora företag, till att nu även jobba med större företag. Vi har haft intäkter om 5,2 MSEK under första halvåret och under samma period bokat kampanjer för nästkommande halvår för cirka 3 MSEK.

Vi har som mål att under andra halvåret öka intäkterna och kommer investera mycket i säljorganisationen och anpassningar i systemet för att öka intäkter. Vi kommer fokusera på större kampanjer och kampanjer som riktar sig utanför Sveriges gränser.

// Robin Stenman
VD Tourn International AB (PUBL)


Finansiell översikt

Finansiell översikt januari-juni 2016
Totala intäkter uppgick till 5 234 (1 553) TSEK

Rörelseresultat, EBITDA uppgick till -720 (-823) TSEK
Rörelseresultat efter avskrivningar, EBIT uppgick till -911 (-1 008) TSEK
Periodens resultat uppgick till -924 (-980) TSEK
Resultat per aktie uppgick till -0,14 (-0,15)

Finansiell översikt kvartal två 2016
Totala intäkter uppgick till 3 313 (1 166) TSEK

Rörelseresultat, EBITDA uppgick till  -345 (-419) TSEK
Rörelseresultat efter avskrivningar, EBIT uppgick till -475 (-487) TSEK
Periodens resultat uppgick till -501 (-473) TSEK
Resultat per aktie uppgick till -0,08 (-0,07)

Insynspersoner
Olle Söderberg                    ordförande

Robin Stenman                   VD, ledamot
Marianne Östlund               ledamot
Björn Mannerqvist              ledamot

Antalet aktier
Bolaget har per 2016-06-30, 6 620 000 aktier.

Kommande rapporter
2016-10-24 – Kvartalsrapport tre

Read More