Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2016-07-18 13:45

Huvudägare lånar ut 660 000 aktier i samband med emissionen

I och med den riktade emissionen kommer huvudägare Robin Stenman kommer att låna ut 660 000 aktier för underlätta administration i samband med emissionen, vilket kommer att insynsregistreras som utlåning.

// Robin Stenman
VD, Tourn International AB(publ)
[email protected]

Read More