Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2016-08-10 08:34

Statusuppdatering - Tourn Content Discovery

Vår rekommendationsplattform Tourn Content Discovery fortsätter att växa och når idag cirka 2,5 miljoner unika svenskar varje vecka, i jämförelse med cirka 2 miljoner per vecka i juni.

Det är en bra räckvidd för den svenska marknaden (sett till KIA-index http://www.kiaindex.se/) men vi siktar självklart på att nå betydligt fler redan i år.

Tillsammans med vår säljpartner Nyheter24-Gruppen utvecklas och anpassas plattformen för att möta kundernas efterfrågan. Nu under kvartal tre kommer vi att börja se intäkter genererade från denna plattform.

// Robin Stenman
VD, Tourn International AB (publ)

[email protected]

Read More