Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2016-09-16 13:12

Månadsrapport Tourn - Augusti

Försäljningsarbetet för augusti kom igång ungefär i mitten på månaden, vilket är då mediaköparna är tillbaka från semestertiderna. Augusti har varit framgångsrik med många nya starka kunder så som Gina Tricot, TV4, Huawei med fler. Intäkterna landade på 920 TKR (900 TKR*) för augusti.
Gina Tricots kampanj sträcker sig över både Sverige och Norge. De kommer även boka ytterligare kampanjer i september.

I slutet av augusti tillträdde även rekryteringarna Nader Chebaro och Max Hoffman, två rekryteringar som skedde från vår största konkurrent Tailsweep. Rekryteringen anser jag har varit väldigt viktig då dessa två personer är de säljare/agenter med mest erfarenhet i branschen och störst kontaktnät vilket kommer bidra till att bolaget vidare utvecklas i köparnas intresse.

Artikel angående rekryteringen:
http://www.dagensmedia.se/marknadsforing/tourn-varvar-fran-tailsweep-6782067

Tourn Content Disovery (TCD)
TCD har i augusti börjat generera intäkter, om än idag mycket lite i relation till bolagets omsättning. Intresset för TCD är däremot stort och plattformens räckvidd ökar konstant. För att TCD ska börja generera bra med intäkter väntar ett hårt arbete ut mot köpare, där vi tar hjälp av Nyheter24 för den svenska marknaden.


Profiler
Arbetet med att knyta an starka profiler(influencers) till företaget fortlöper och under senaste månaderna har vi kunnat välkomna bland andra: Pernilla Wahlgren, Carolina Gynning, Alexandra Bring, Bianca Ingrosso.

//
Robin Stenman
VD, Tourn International

* Jämförelse med föregående år.

Read More