Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2016-09-21 12:55

Prövning om reklamidentifiering

Det har kommit till vår kännedom att Konsumentombudsmannens har lämnat in en stämningsansökan till Patent och Marknadsdomstolen där Tourn är med som svarande part. Målet gäller en prövning om reklam identifiering bland sponsrade inlägg i blogg och instagram, vad som anses vara tydligt och tillräckligt nog.

Det finns inga skadeståndsanspråk i denna prövning och vi ser inte att denna prövning ska kunna påverka vårt resultat och verksamhet framöver.

Jag anser att vi har gjort rätt för oss, då vi varit i dialog med konsumentverket kring just detta samarbete och rättat oss efter deras synpunkter omedelbart. Tydligen ville de ändå pröva detta i domstol.

Branschen mognar och frågeställningen kring just reklamidentifiering blir allt mer svår, och branschen behöver tydligare riktlinjer. Tourn är tydliga med hur viktigt just reklamidentifiering är och jag ser att en prövning i domstol kommer förtydliga för marknaden och även stärka Tourns plattform, som har stor fokus på regelefterlevnad, skatteinbetalningar och kvalitetskontroll. Därför välkomnar vi denna prövning, som en viktig del i utvecklingen av branschen.

//
Robin Stenman
VD, Tourn International     

Read More