Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2016-10-13 14:30

Statusuppdatering - Tourn Content Discovery

2016-10-13 Stockholm

Vår rekommendationsplattform Tourn Content Discovery (TCD) når idag cirka 3 miljoner unika svenskar varje vecka, i jämförelse med cirka 2,5 miljoner per vecka i augusti.

Allt fler kunder har börjat visa intresse för TCD och idag rullar kampanjer bland annat från bolaget Proctor & Gamble.

// Robin Stenman
VD, Tourn International AB (publ)

[email protected]

Read More