Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2016-10-17 13:19

Statusuppdatering – Emission och seminarium

2016-10-17 Stockholm

Bolagsverket
Bolagsverket har idag registrerat den riktade emissionen. Aktiekapitalet uppgår nu till 728 000 kronor och antalet aktier 7 280 000 stycken.

Seminarium
Sedan september har håller vi numera frukostseminarium en gång i månaden på Hotell Scandic Anglais.

Frukosten är till för att inspirera, väcka intresse, ge tips, presentera nyheter, samt svara på frågor om att jobba med och inom sociala medier.

Vid varje tillfälle  talar gästande företag, en influencer samt en representant från Tourn som kommer att prata med utgångspunkt från ett för dagen valt ämne.

Från Tourns sida kommer vi även att berätta mer om vad vi jobbar med och vad vi kan erbjuda som bidrar till ytterligare förbättring på marknaden.

Under våra två första seminarium har vi pratat om mätbarhet och trender inom sociala medier. Vi från Tourn har lyft och berättat mycket om våra unika verktyg och analyser som gör det lättare att identifiera rätt målgrupp och profil för ett så lyckat resultat som möjligt.

Vi kan se att det sker en trendutveckling där nya kanaler och medier uppstår som används flitigt av både influencers och dess följare. Med detta blir det än mer viktigt att ta hjälp av rätt data och teknik för att se vilka kanaler som är bäst lämpade för respektive case, där Tourns koncept blir en viktig faktor.

På scen har vi haft besök av Vitamin Well och Nelly.com, två företag som är väldigt framgångsrika med att marknadsföra sig i och arbeta med sociala medier. Vi har också haft besök av Bianca Ingrosso och Michaela Forni som är två av Sveriges största och mest inspirerande influencers idag.

Vi har fått väldigt bra respons efter seminarierna från det sextiotal gäster som deltagit per frukost från mediabyråer och företag i branschen. Mer utförligt om seminarierna finns att läsa på vår hemsida www.tourn.co

/ /

Tourn International AB (publ)

Read More