Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2016-11-23 14:25

Månadsrapport Tourn - Oktober

Vårt hårda arbete har börjat visa resultat, våra intäkter i oktober landade på 2,2 msek (1,2 msek*), vilket är lite mer än vad vi omsatte hela föregående kvartal. Detta är även vår bästa månad historiskt, sett till intäkter i bolaget.

I somras genomförde vi en riktad emission med syfte att stärka säljorganisationen och genomföra strategiskt viktiga drag på marknaden. Ändamålet var att öka försäljningen redan 2016. November ser hittills lovande ut och vi siktar på att öka intäkterna ytterligare de närmsta månaderna.

// Robin Stenman
VD, Tourn International AB (publ)
[email protected]

* Jämförelse med föregående år. 

Read More