Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2017-01-24 11:00

Månadsrapport Tourn - December

I december 2016 landade intäkterna på 3,2 msek (0,8 msek December 2015).

I december 2016 landade intäkterna på 3,2 msek (0,8 msek December 2015).

December var en fartfylld månad och det är otroligt kul att vi omsatte ca fyra gånger mer i jämförelse med december föregående år. Återigen ser vi resultat av det försäljningsarbetet som vi satte igång i somras. Under kvartal fyra har vi återinvesterat mycket i vår teknik och stärkt vårt utvecklarteam. Vi ligger idag i framkant med våra tekniska lösningar och är därför väldigt starka och efterfrågade på marknaden. Det är därför viktigt att vi vidareutvecklar våra tekniska lösningar för att expandera och ytterligare främja vår position.

Robin Stenman
[email protected]

Denna information är sådan information som Tourn International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 januari 2017.


Read More