Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2017-01-27 15:04

Status kring Tourn Content Discovery - Norge och Storbritannien

Vår rekommendationsplattform Tourn Content Discovery (TCD) når idag cirka 4,2 miljoner unika svenskar varje vecka(mätt de senaste 2 veckorna), i jämförelse med cirka 3 miljoner per vecka i oktober 2016.

Räckvidden påverkar annonsinventariet och möjlighet för hur mycket intäkter vi kan generera per månad. Nu har vi kommit upp i en räckvidd som attraherar de allra största kunderna och tillsammans med vår svenska partner Nyheter24 ser vi ett ökat intresse och större ingång på kampanjer.

Samarbetet med vår Norge/Storbritannien partner Nyheter365 som vi ingick avtal med 2016-12-13 har gått enligt plan och vi ser att intäkter från de två länderna kommer börja genereras redan i februari 2017, då ett flertal kunder står redo.

Tack vare de förbättringar och uppgraderingar av systemet och verksameheten kan vi tydligt se att expansionenen till ett nytt land har effektiviserats och sker betydligt snabbare än tidigare implementationer vi gjort.

Vi kommer att under 2017 fokusera stötta våra partners att öka räckvidden och intäkterna samt att hitta nya partners mot nya länder.

Denna information är sådan information som Tourn International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 januari 2017.

Robin Stenman
Tourn International AB (publ)
[email protected]

Read More