Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2017-02-13 14:51

Bokslutskommuniké 2016

Finansiell översikt kvartal 4 2016                                 
Totala intäkter uppgick till 8 134 (3 545) TSEK                     
Rörelseresultat, EBITDA uppgick till  10 (847) TSEK                     
Rörelseresultat efter avskrivningar, EBIT uppgick till -108 (797) TSEK                    
Periodens resultat uppgick till -91 (807) TSEK                    
Resultat per aktie uppgick till -0,01 (0,12)                     
                    
                    
Finansiell översikt januari-dec 2016                                     
Totala intäkter uppgick till 15 536 (7 000) TSEK                     
Rörelseresultat, EBITDA uppgick till -2 283 (-263) TSEK                     
Rörelseresultat efter avskrivningar, EBIT uppgick till -2 702 (-38) TSEK                    
Årets resultat uppgick till -2 674 (13) TSEK                    
Resultat per aktie uppgick till -0,37 (0,00)

VD kommentar

Reklammarknaden genomgår omfattande förändringar och allt fler medieköpare börjar inse styrkan med sociala medier och influencer marketing.
Under 2016 tog vi på Tourn ett starkt grepp om den marknaden genom att fortsätta att utveckla vår tekniska plattform samt att knyta till oss merparten av de starkaste profilerna. Genom detta har vi uppnått målen för 2016. Idag känner de allra flesta mediebyråer och reklamköpare till oss och vår tekniska plattform. Detta har i sin tur lett till att vi både tagit stora marknadsandelar och ökat vår omsättning.Plattformen och förvärvet av Camit Communication

Tourns plattform är i konstant utveckling för att ligga steget före marknadens efterfrågan och behålla det tekniska övertaget vi har idag. Under 2016 förvärvade vi bolaget Camit Communications AB, en teknisk plattform med inriktning premiumprofiler. Förvärvet möjliggjorde kostnadsbesparingar för utvecklingen av vår plattform och öppnade upp för nya affärer.

Marknader utanför Sverige

Under 2016 har vi genomfört flera kampanjer för våra kunder som sträckt sig utanför Sveriges gränser, som t.ex. övriga Norden, Storbritannien, Spanien, Tyskland, Frankrike, Italien, Holland, USA, Kanada och Australien.
Lansering av vår plattform i andra länder är en viktig del av vår verksamhet. Under kvartal fyra 2016 tecknade vi ett partneravtal med Nyheter365 som möjliggjorde en snabb lansering av delar av vår plattform till Storbritannien och Norge. Hittills har arbetet gått mycket bra och vi ser förväntansfullt på 2017. Vi förväntar oss både intäktsökning och lansering i nya länder redan första halvåret.


Finansiellt
Vi har idag de flesta mediebyråer i Sverige som kunder och vi har gjort kampanjer med företag som H&M, Procter and Gamble, Ellos med fler.
Tourns plattform har utvecklats till en helhetslösning där kunder kan nå ut till i stort sett alla kanaler inom sociala medier. Tack vare detta hamnar större och större budgetar numera hos Tourn då kunderna inte längre behöver sprida sig bland flera olika leverantörer.
Effekten av detta är att det genomsnittliga ordervärdet har ökat under andra halvåret till 175 TSEK, jämfört med första halvåret då snittordervärdet låg på cirka 35 TSEK. Vår största enskilda kampanj 2016 landade på 1,4 MSEK.

Omsättning
Omsättningen för 2016 blev 15,5 MSEK(7 MSEK). Detta är en ökning vi självklart är nöjda med, men känner att vi fortfarande bara skrapar på ytan då allt fler budgetar konstant allokeras om från traditionella kanaler till digitala medier.

Resultat

Resultatet landade på -2,6 MSEK(13 TSEK). Resultatet tyngs av den strategiska offensiv som vi satte i verket sommaren 2016 för att öka bolagets omsättning.
Vi visste att detta skulle tillfälligt drabba vårt resultat och behövde därför kapital för att våga hela vägen. I juli genomförde vi därför en riktad emission och vår plan sattes i spel. Resultatet av detta ledde till att Tourn idag har branschens starkaste säljorganisation med de mest erfarna och drivna medarbetarna. Som ett resultat av denna satsning har vi också lyckats knyta flera av Skandinaviens starkaste profiler till oss. Detta är den främsta anledningen till att vi ökade intäkterna andra halvåret.

Framåtblick 2017
Målet 2017 är att ytterligare öka omsättningen ordentligt, samtidigt som vi levererar ett positivt resultat på helåret. Januari är historiskt sett vår sämsta månad tillsammans med juli. Trots det har januari hittills varit bättre än de flesta månaderna 2016. Under året ska Tourn fortsätta ta marknadsandelar i Storbritannien och Norge, samt även kliva in i nya länder. Detta år ska vi visa hur skalbar Tourns plattform verkligen är.


//
Robin Stenman
VD, Tourn International AB (PUBL)


Denna information är sådan information som Tourn International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 februari 2017.


Robin Stenman
Tourn International AB (publ)
[email protected]

Read More