Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2017-02-20 11:59

Månadsrapport Tourn - Januari

I januari 2017 landade intäkterna på 2 msek (0,2 msek januari 2016).

Januari var en bra början på året. Historiskt sett är januari tillsammans med juli de sämsta månaderna för oss. Men i år känner vi att januari gick bra, vilket man tydligt kan se om man jämför med föregående år då vi omsatte 200 tsek.

Denna information är sådan information som Tourn International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 februari 2017. 

// Robin Stenman
VD, Tourn International AB (publ)
[email protected]

Read More