Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2017-03-16 09:20

Tourn och NEVI bildar gemensamt techbolag

Tourn, tillsammans med New Equity Venture Int AB har gemensamt beslutat sig för att bilda ett bolag med inriktning e-commerce. Bolaget ska utveckla en plattform som administrerar och automatiserar publicering e-commerce system. Tourn kommer bidra med ett stort nätverk av influencers samt kompetens av utveckling av IT-systemet, NEVI bidrar med finansiering. Vid bildandet av Bolaget är ägarstrukturen enligt följande: Tourn äger 79,17% av röster och 52,38 % av kapital och NEVI äger 20,83% av röster och 47,62 % av kapital.

VD kommentar
Många av våra influencers som driver stora kanaler med mycket annonsräckvidd, landar ofta i tankarna kring att starta egen webbshop. Frågan hamnar då väldigt ofta hos oss, influencern undrar vart de ska vända sig och vi rekommenderar de vidare till olika företag. Vi diskuterade internt om detta är något vi skulle göra i Tourn men kom fram till att det störde vår befintliga affärsmodell. Istället bildar vi ett nytt bolag med finansiering via NEVI, vars fokus kommer vara just detta. Detta blir en bra kvalitativt tjänst utanför Tourns plattform som vi kan erbjuda influencers, samtidigt som det drivs i egen regi med egen ledning men där vi blir majoritetsägare.

Denna information är sådan information som Tourn International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 mars 2017. 

// Robin Stenman
VD, Tourn International AB (publ)
[email protected]

Read More