Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2017-03-21 09:25

Integrering av rörliga kanaler i Tourns plattform

2017-03-21 Stockholm
 

Som tidigare kommunicerat har vi länge följt utvecklingen inom rörliga medier och gjort en bedömning att vi ska ta steget in på den marknaden.

Vi såg då en starkt växande efterfrågan bland våra kunder av reklam i rörliga kanaler. Vi förväntar oss att denna trend kommer att fortsätta ett bra tag till.

Sedan årsskiftet har vi satsat ytterligare på kanaler som Youtube, Snapchat och Instagram Stories för våra profilsamarbeten.

Arbetet med att integrera rörliga medier i vår verksamhet fortgår i stadig takt. Målet är att hjälpa våra influencers att även kunna göra reklam inom utvalda rörliga kanaler via vår tekniska plattform. Arbetet hittills har innefattat utbildning av vår personal inom rörliga medier såväl som planering och integrering av den tekniska plattformen.

Målsättning är att den tekniska implementeringen ska generera intäkter och att Tourn ska bli en stark spelare inom detta segment i år.

Denna information är sådan information som Tourn International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 mars 2017. 

Read More