Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2017-03-23 07:54

VD Robin Stenman säljer aktier till anställda i bolaget

2017-03-23 Stockholm

Robin Stenman har sålt 138807 aktier i Tourn International AB till anställda i bolaget.

De nya aktieägarna är Rosanna Thun, Amanda Wissinger, Hanieh Askebris, Vanessa Behnam, Johan Nilsson, Christian Dryden, Max Hoffman, Matilde Urdinola och Oscar Svenfelt.

Prissättning är marknadsmässig och försäljningen har skett utanför marknaden.

Intresset har under en längre tid varit stort hos flera av de anställda att köpa in sig i bolaget. Det kändes som rätt tidpunkt att genomföra detta nu samt att jag ser väldigt positivt på att mina kollegor nu även blir delägare. – Robin Stenman

// Robin Stenman
VD, Tourn International AB (publ)
[email protected]

Read More