Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2017-04-05 13:08

Tourn och NEVI har anställt VD för joint venture projektet

Stockholm 2017-04-05

Tourn, tillsammans med New Equity Venture har bildat ett gemensamt Bolag som går under arbetsnamnet COOPY. Bolaget har nu anställt Josefine Abrahamsson som Bolagets VD arbetet fortlöper enligt plan. Målet är att COOPY:s första plattform kommer lanseras under april 2017.

Josefine Abrahamsson

Josefine Abrahamsson, 26, är svensk entreprenör, co-founder av kommunikationsbyrån Social Media Support. Josefine var delägare och drivande part i utvecklingen av Bolaget som 2012 såldes till det norska bolaget Solid Media Group. Under tiden som medarbetare och delägare på Social Media Support arbetade Josefine med kunder såsom Cloetta, Pfizer, Valio, Paradiset och Iduna.


Ägarfördelning i projektet

Tourn äger 79,17% av röster och 52,38 % av kapital.

NEVI äger 20,83% av röster och 47,62 % av kapital.

//

VD Robin Stenman

[email protected]

Denna information är sådan information som Tourn International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 april 2017.

Read More