Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2017-04-07 10:46

Organisationsutveckling och talare på annonsördagen AdDay

För att Tourn ska kunna fortsätta sin snabba utveckling har Tourn utvecklat sin organisation och delat in organisationen i två enheter; tech och marknad. Vår Tech-avdelning växer och med våra senaste rekryteringar är vi nu 8 medarbetare inom tech och totalt har Tourn idag 21 medarbetare. Vi beräknar vidare att ytterligare anställningar inom tech kommer att  krävas. Att vidareutveckla våra tech-plattformar är grunden i vår affärsmodell och att in-house kunna vara snabbfotade och följa med i utvecklingen är ett måste för att hålla en ledande position i vår marknad.

VD-kommenterar
Att vi anställer fler och fler inom tech ser jag som ett måste, för att vara det självklara valet i vår bransch måste man erbjuda såväl våra influencers som våra kunder(annonsören) den bästa tekniken samt snabb och mätbar feedback. Att idag kunna erbjuda mätbar annonsering digitalt på det sättet vi gör anser jag vara unikt.

AdDay (Stora Annonsördagen)
Tourns VD Robin Stenman är inbjuden som talare/inspiratör på Stora Annonsördagen. Robin ska tala inför alla Sveriges Annonsörers medlemmar,  som främst består av marknadschefer från svenska bolag.

Andra medverkande talare:
Joel Lundblad, McCann New York
Lina Söderqvist, Åhlens
Konrad Bergström, Zound Industries
Ingela Jeret, NCC
med fler.

Mer om AdDay: https://www.annons.se/adday

Stockholm 2017-04-07

//
VD Robin Stenman
[email protected]

Read More