Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2017-04-19 10:41

Kommuniké från årsstämma 2017

 • Stämman fastställde resultat och balansräkning såväl bolagets som koncernens.

 • För verksamhetsåret 2016 ska ingen utdelning ske.

 • Att ge styrelsen och VD ansvarsfrihet.

 • Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ledamöter enligt följande – omval av Olle Söderberg, Robin Stenman, Björn Mannerqvist, Marianne Östlund och nyval av Michael Jacobson. Olle Söderberg fortsätter som ordförande.

 • Stämman beslutade om nyval av revisorsfirma: Grant Thornton med huvudrevisor Thomas Daae.
 •  Stämman beslutade enligt styrelsen förslag att ersättning om ett prisbasbelopp per ledamot, samt ytterligare ett prisbasbelopp till ordförande. Detta avser ledamöter som ej är anställda av Bolaget.

 • Stämman beslutade att revisor ska arbeta enligt godkänd räkning.

   
 • Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att inte lämna något bemyndigande om nyemissioner.
   

//
Robin Stenman

VD, Tourn International AB (publ)

Read More