Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2017-04-24 08:45

Kvartalsrapport ett 2017Finansiell översikt kvartal 1 2017
Totala intäkter uppgick till 9 246 (1 921) TSEK
Rörelseresultat, EBITDA uppgick till 544 (-374) TSEK
Rörelseresultat efter avskrivningar, EBIT uppgick till 434 (-436) TSEK
Periodens resultat uppgick till 459 (-423) TSEK
Resultat per aktie uppgick till 0,06 (-0,06)

VD Kommentar

Första kvartalet på 2017 är avklarat och vi har inlett året i full fart. Kvartalets intäkter landade på 9,2 MSEK med ett positivt resultat om 459 TSEK. Mars var exceptionellt bra där intäkterna landade på 4,2 MSEK, vilket är ett rekord för oss på månadsbasis. Men även kvartalets siffror är ett rekord för oss. Att det är just kvartal ett, som för oss historiskt sett är en av våra sämsta kvartal, men som nu håller vårt nya kvartalrekord är såklart extra kul.

Rörligt innehåll / Youtube

Jag har tidigare kommunicerat att vi jobbar allt mer med rörligt innehåll på plattformar som Youtube, då vi märkt en ökande efterfrågan både hos influencers och kunder. Under 2017 kommer ett av våra främsta mål vara att ta marknadsandelar kring arbetet med Youtube-influencers. Vi kommer bland annat förbättra våra plattformar för att kunna hantera just Youtube mer effektivt, för att bland annat hjälpa micro-influencers att lättare komma igång med Youtube. Men även för att vi strävar efter att knyta till oss några större internationella konton att jobba långsiktigt med.

Marknaden

Vi har under första kvartalet fått betydligt större och mer långsiktiga kampanjer. Vi ser tydligt att flertalet av företagen nu ser influencer marketing som en viktig del i deras marknadsföring och är en del av många företags marknadsplan för 2017. Marknaden har därför mognat och behovet av tekniska plattformar för mätbarhet och skalbarhet har blivit en vital del för många, vilket är en stor anledning till att vi lyckas ta marknadsandelar.

TCD (Tourn Content Discovery)
Vår Content Discovery plattform fortsätter att växa, lanseringen till Norge har börjat visa intäkter. Under kvartal två har vi betydligt mer kampanjer bokade, vi förväntar oss att intäkterna från Norge och UK börjar göra större avtryck då.

Framåtblick
För kvartal två siktar vi på att öka intäkterna ytterligare och fortsätta leverera svarta siffror. Vi kommer även presentera nya länder att lansera vår plattform i.

//
VD, Robin Stenman

Insynspersoner per 2017-04-24
Olle Söderberg                                                ordförande

Robin Stenman                                               VD, ledamot
Marianne Östlund                                           ledamot
Björn Mannerqvist                                          ledamot
Michael Jacobson                                           ledamot

Antalet aktier
Bolaget har per 2017-03-31, 7 280 000 aktier.

Kommande rapporter
2017-07-24 – Halvårsrapport

Denna rapport har ej granskats av bolagets revisor

Read More