Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2017-05-03 09:35

Tourns nya techbolag COOPY ingår avtal med Sveriges största matbloggStockholm 2017-05-03


Tourns nystartade techbolag COOPY (ägande 52,38 %) som bildades i mars 2017 vars affärside är att administrera och automatisera e-commerce system har ingått sitt första avtal.

 
Avtalet som ingåtts är med Sveriges största matblogg med varumärket
www.jennysmatblogg.nu och är ett viktigt steg i utvecklingen för COOPY. COOPY kommer i och med avtalet att leverera och administrera sitt första e-commerce system i enlighet med Bolagets affärsplan.  

COOPY har som mål att generera intäkter från kvartal två 2017 och storleken intäkterna baseras på försäljningsvolymen. Vidare har COOPY som mål att generera neutralt kassaflöde samt uppnå break-even från fjärde kvartalet 2017. COOPY har som mål att ingå ytterligare fem likartade avtal under kvartal två - tre 2017.

//

VD Robin Stenman

[email protected]

Denna information är sådan information som Tourn International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 maj 2017.

Read More