Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2017-05-30 12:20

Tourns dotterbolag COOPY.se växer genom avtal med ny profi

Stockholm 2017-05-30

 

Tourns Joint Venture COOPY.SE (ägande 47,62 % kapital) har ingått avtal med Bianca Ingrosso och beräknar att avtalet kommer generera intäkter från kvartal tre 2017. Intäkterna kommer baseras på försäljningsvolym som genereras genom e-handelsplattformen.

COOPY.SE har per idag börjat generera intäkter och kommer att bidra positivt till omsättning i koncernen.

COOPYS affärside:

COOPY.SE affärside är att administrera och automatisera  e-commerce system för tredje part.

//
Robin Stenman

VD, Tourn International AB(publ)

Denna information är sådan information som Tourn International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 maj 2017.

Read More