Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2017-06-28 09:27

Tourn lanserar ICONFEST tillsammans med Stockholmsmässan och Starberger

Tourn har ingått avtal tillsammans med Stockholmsmässan och Starberger Group AB, som ska tillsammans lansera ICONFEST - Influencer Convention Festival.

ICONFEST

ICONFEST - Influencer Convention Festival är mötesplatsen där influencers möter fansen för att påvisa möjligheterna i samarbeten mellan personer och näringsliv. Den digitala förändringen i samhället har gett oss influencers, skaparna av modern media. Genom engagerande seminarier och kreativa exponeringsytor visar vi vad influencers har för betydelse och deras möjligheter till påverkan för innovation och utveckling i framtiden. 

ICONFEST AWARD - Genom folkets röst belönar vi de mest kreativa influencers och fans i samtliga sociala medier. En röstningsprocess som kommer att vara transparant och granskad av tredje part.

ICONFEST är planerad att hållas i början på nästa år i Stockholmsmässans lokaler. Projektet kommer inte medföra några betydande kostnader för Tourn. Tourn erhåller en tredjedel av resultatet efter att kostnader har dragits. Värdet och potentiellt resultat går inte att uppskatta på grund utav att liknande projekt inte tidigare genomförts av denna genre och omfattning. Mer information om genomförandet av ICONFEST kommer att kommuniceras i september detta år.

//
Robin Stenman

VD, Tourn International AB(publ)

Denna information är sådan information som Tourn International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 juni 2017.

Read More