Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2017-06-29 09:47

Kommuniké från extra bolagsstämma

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag om incitamentsprogram till anställda.

Lösenpris per aktie: 50 kronor
Teckningstid för aktierna: 4 år
Antal aktier: 300 000 aktier

//
Robin Stenman
VD, Tourn International AB(publ)

Read More