Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2017-10-05 12:23

Strategi för snabbare tillväxttakt internationellt

Tourn jobbar ständigt med att bredda sin verksamhet utanför Sveriges gränser och fokus har alltid legat på att utforma och applicera strategier för att få till en mer organisk och exponentiell tillväxtkurva. Vi letar alltid efter sätt att göra detta genom att generera och visa värde för våra användare, gärna genom att förenkla och automatisera så mycket som möjligt.

Vi har märkt att tillväxttakten har varit påverkad av att annonskampanjer på Tourns plattform är beroende av det måste finnas både en ansluten influencer och annonsör, som i sin tur ska matchas och komma överens om ett pris.

För att plattformen ska ha värde för våra användare måste vi lägga tid på att ha en balans mellan annonsörer och influencers så att det alltid finns möjligheter att göra samarbeten.

Om vi kan automatisera bort mellansteget med själva matchningen mellan de två parterna och se till att det alltid finns möjlighet att nyttja systemet kan vi höja värdet med plattformen avsevärt.

Som ett led i vår strategi för att nå snabbare organisk tillväxt planerar vi därför att under kvartal fyra lansera en ny modul till vår plattform, som kommer att rikta sig mot Youtube.

Youtube har ett gediget annonssystem som vi kan koppla in våra användare på automatiskt, vilket betyder att så fort en influencer på Tourn ansluter sitt Youtube-konto kan plattformen tillsammans med Youtube generera intäkter från och med nästa visning på deras kanal.

Då annonsörerna tillhandahålls av Youtube behöver Tourn endast fokusera på att ansluta nya influencers, vilket innebär att Tourn kan växla upp tillväxttakten avsevärt.

Grundstenen i denna strategi lades i och med att Tourn blev godkänt som ett så kallat MCN-nätverk. Det innebär att vi får koppla youtubers till oss och ta del av de intäkter som genereras av reklamfilmer som visas på deras kanaler.

Youtube-modulen kommer rikta sig både mot etablerade Youtubers och nya influencers som ännu inte har skapat en Youtube-kanal. Tourn kommer via plattformen att bidra med resurser och vägledning som ska hjälpa våra influencers att nå framgång på Youtube. Mer om plattformens tekniska funktioner kommer kommuniceras närmare lansering.

VD, Tourn International AB (publ)
[email protected]

Read More