Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2017-10-12 09:26

Uppdatering kring Tourns växande kundportfölj

Marknaden mognar och Tourn knyter ett allt starkare grepp om branschen. Influencer marketing blir en mer vital del av många bolags marknadsföringsstrategi vilket leder till att Tourn tar större andelar av kundernas marknadsföringsbudget. Idag jobbar Tourn med allt från nystartade webbutiker till stora kända varumärken och har per i dag genomfört över 46 000 kampanjer av olika typer via Tourns plattform.

Större bolag som gett Tourn marknadsföringsuppdrag senaste månaden är; Puma, Nelly, Ellos, NA-KD, Guldfynd, Kanal 5, TV4, Cubus med flera. Vi ser en tydlig trend i våra orderböcker att vår kundbas växer stadigt, vilket är väldigt viktigt, men lika viktigt är att vi kan konstatera att snittvärdet per order växer. Flera av uppdragen erhållna under året har ordervärden på över en miljon kronor. Den största enskilda kampanj Tourn erhållit som löper under året har ett ordervärde om 2,4 miljoner kronor.

Tourn ser positivt på utvecklingen av kundportföljen och kommer fortlöpande att arbeta med att knyta an stora kunder och budgetar.

VD, Tourn International AB (publ)
[email protected]

Read More