Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2017-10-16 11:39

Månadsrapport Tourn - September

I september 2017 landade intäkterna på 5,8 msek (1,2 msek september 2016).

Intäkterna fortsätter att öka till följd av att marknaden mognar, att Tourn tar en allt starkare marknadsposition och nya affärer utanför Sverige. September 2017 är nu Tourns bästa månad.

Detta ser vi som en bra grund för fortsatt stark utveckling under kvartal fyra.

VD, Tourn International AB (publ)
[email protected]

Denna information är sådan information som Tourn International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 oktober 2017.

Read More