Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2017-10-17 13:33

Dotterbolaget HUBSO ingår avtal med Sanne Alexandra

Tourns dotterbolag HUBSO har ingått ett avtal med Sanne Alexandra, med varumärket http://sannealexandra.se/. Sanne har tidigare legat under NA-KD. HUBSO kommer att nyansera Sannes klädmärke under ett nytt koncept och webbshop. Shopen beräknas lanseras inom kommande kvartal. Intäkterna kommer baseras på försäljningsvolym som genereras genom plattformen.

Sanne Alexandra är dessutom aktuell för en andra säsong i TV4s program Playmakers samt med sin nystartade YouTube-kanal.

HUBSOs affärside är att administrera och automatisera e-commerce system för tredje part.

VD, Tourn International AB (publ)
[email protected]

Denna information är sådan information som Tourn International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 oktober 2017.

Read More