Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2017-10-25 08:24

Styrelsemedlemmar löser in teckningsoptioner

Styrelseordförande Olle Söderberg och ledamot Marianne Östlund tilldelades teckningsoptioner 22 oktober 2014 genom extra bolagsstämma. Antalet optioner som tecknades var 268 500 st. Varje teckningsoption gav rätten att teckna en (1) ny aktie i bolaget till kursen 9 kr. Kursen var vid tillfället 4,4 kronor per aktie.

Båda styrelsemedlemmarna tecknar nu samtliga aktier med stöd av optionerna vilket innebär att aktiekapitalet ökar med 26 850 kronor, antalet aktier i bolaget ökar med 268 500 och bolaget tillförs 2 416 500 kronor.

VD, Tourn International AB (publ)
[email protected]

Denna information är sådan information som Tourn International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2017.

Read More