Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2017-11-15 08:43

Månadsrapport Tourn - Oktober

I oktober 2017 landade intäkterna på 6,1 msek (2,2 msek oktober 2016).

Kvartalet inleder starkt, vi gör ytterligare en rekordmånad och ser ljust på kvartal fyra. Anledning till fortsatt ökade intäkter är en växande kundportfölj och ökade intäkter via Youtube.

//
Robin Stenman
VD, Tourn International AB(publ)

Denna information är sådan information som Tourn International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 november 2017.

Read More