Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2017-12-28 12:43

Månadsrapport Tourn - November

I november 2017 landade intäkterna på 5 msek (2,6 msek november 2016).

November har varit en bra månad, både i november och in i december har det också bokats kampanjer för 2018 fram till sommaren. Vi har under de två första månaderna i kvartal fyra omsatt nästan lika mycket som hela kvartal 3.

Månadsrapporten kom senare än planerat, detta på grund av försening av rapport från tredjepart. Månadsrapporten kommer inte kunna ha ett fast datum och kommer att komma mellan 2 till 4 veckor efter månadens avslut. 

//
Robin Stenman
VD, Tourn International AB(publ)

Denna information är sådan information som Tourn International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 december 2017.

Read More