Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2018-03-21 13:28

Tourn skapar nästa generations plattform inom digital marketing

Tourn är idag en av Sveriges ledande influencer marketing plattformar, med fokus på teknik och innovation. Marknaden är i konstant förändring och vi har därför alltid varit snabba med att utveckla våra tekniska plattformar i den riktning vi ser att marknaden rör sig.
Nu tar vi nästa steg i utvecklingen och förbereder lansering av ett nytt Tourn för att ta vår innovation till nästa nivå. Tourn kommer lanseras som app för samtliga enheter och med funktioner som tar annonsering via influencers till nästa nivå.

Några av de funktioner som nya systemet kommer innehålla är:

Profilmatching - Artificiell Intelligens (AI) och Machine Learning (ML)
För att få ett bra genomslag på en kampanj så krävs det att man som företag inte bara lägger ner tid och tanke bakom sina kampanjer utan även att man matchar sitt budskap med influencers som passar in i kampanjens målgrupp, demografi och prisbild. Detta är något som tar mycket tid och energi att göra manuellt, men med hjälp av AI så kan man på ett effektivt sätt ge förslag på influencers som passar kampanjen. Utifrån vår erfarenhet av att jobba med tusentals företag och hantera hundratusentals profiler så har Tourn börjat utvecklingen av en AI. Den använder sig av ML för att optimera sina slutsatser från historisk- och realtidsdata. Detta ger Tourn möjlighet att bistå företag och influencers med effektiva verktyg att hantera sina samarbeten.

Blockchain och valutahantering
Influencers är till stor del globala idag och når publik över flera länder. Detta innebär att annonsörerna idag kan vara från olika länder med olika valutor. Plattformen har därför ett behov av att hantera valutarisker och transaktionskostnader på ett effektivt sätt. Utöver vanlig transaktioner via standardiserade betalningslösningar kommer Tourn utveckla en egen blockchain-teknologi för att hantera validering av transaktioner och öppna upp möjligheten för betalning med så kallad kryptovaluta. Detta för att förbereda plattformen för framtidens betalningar men även för att säkra transaktioner och hjälpa mediebyråer med stora organisationer som sträcker sig över flera länder att på ett kostnadseffektivt sätt hantera sina budgetar och betalningar. I och med utvecklandet av en egen Blockchain kommer Tourn titta på möjligheten att erbjuda kunder köp av en digital valuta genom en så kallad crowdsale.

Kvalitetsvalidering
Tourn har länge utvecklat system som mäter och kvalitetssäkrar profiler och deras följare. Kvalitetssäkringen tas nu till nästa nivå då vi möjliggör för kunder att enbart betala för validerad trafik som kan både mätas och kontrolleras av tredjepart, allt för att kunden ska kunna ha full kontroll över sin budget och utfallet på sin kampanj.

Plattformen är under utveckling, datum för lansering av en första version kommer att kommuniceras i kvartal två.

//
Robin Stenman

VD, Tourn International AB(publ)

Read More