Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2018-04-17 11:41

Tidigareläggande av offentliggörande av kvartalsrapport, rapporten kommer idag

Bolaget kommer att tidigarelägga offentliggörande av kvartalsrapport ett. Rapporten kommer att offentliggöras idag under eftermiddagen.

//

Robin Stenman
VD, Tourn International AB(publ)

 

Read More