Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2018-04-20 06:00

Tourn skriver avtal med en av de större youtubeagenturerna i Brasilien

2018-04-19 Stockholm

Tourn har ingått ett regionsexklusivt (sydamerika) avtal med en av de större youtubeagenturerna i Brasilien. Avtalet innebär att Tourn tillhandahåller sin youtubeplattform Nagato till sin brasilianska samarbetspartner som har ca 2 000 youtubers i sitt nätverk utifrån en överenskommen intäktsfördelning.  Agenturen kommer att använda plattformen Nagato från och med dagens datum.

“Nagato lanserades i november 2017 och har växt organiskt till att idag ha ca 9 miljoner visningar per månad. Nagato har från första början visat prov på en väl fungerande skalbarhet och Tourn ser med detta sydamerikanska samarbete en intressant möjlighet att ta ett kliv in på en potentiellt sett gigantisk marknad. Båda parter har identifierat en bra match i varandras erbjudande. Det ska bli mycket spännande att se var detta leder” säger Tourns VD Robin Stenman.

//
Robin Stenman
VD, Tourn International AB(publ)

Read More