Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2018-05-14 14:47

Dotterbolaget HUBSO inleder process om extern kapitalanskaffning

Styrelsen för Tourn har erhållit information om att dotterbolaget HUBSO AB har inlett en process om kapitalanskaffning om upp till 3 MSEK, till en pre-money värdering om 15 MSEK.

 I det fall kapitalanskaffning genomförs skulle Tourn efter emission inneha 73,3% av rösterna och 44,3% av kapitalet. I dagsläget innehar Tourn 79,17% av röster och 52,38% av kapitalet.

"Vi har en ambition att växa och ta andelar på marknaden i snabbast möjligast takt. En parameter i att lyckas med den ambitionen är en stark kassa. Vi är inte överraskade att vår snabba tillväxttakt inom ett hett framtidssegment attraherat intressenter. Vi för nu en intensiv dialog med ett flertal intressanta investerare. Vi avser att återkomma till marknaden om en investeringsrunda genomförs", säger Josefine Abrahamsson, vd för HUBSO.

HUBSO utvecklar och driver ett e-handelssystem specifikt uppbyggt för att skapa bästa möjliga förutsättningar för influencers att kombinera sitt varumärkesbyggande med försäljning. E-handelssystemet administrerar, automatiserar och tillhandahåller de verktyg som behövs för en simplifierad och kvalitativ försäljning av produkter knutna till det unika varumärke som influencers uppbär genom sin person.

// VD Robin Stenman
Tourn International AB(publ)
robin(at)tourn.se

Read More