Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2018-05-16 07:00

Dotterbolaget HUBSO genomför kapitalanskaffning om 2,8 MSEK

Dotterbolaget HUBSO har genom bolagsstämma beslutat om att genomföra nyemission om 2,8 MSEK till en pre-money värdering om 15 MSEK. Bolag har tagit in teckningssedlar om 2,7 MSEK och förväntas få sista 0,1 MSEK tecknad idag. 

Däribland tecknare i emissionen är huvudägare New Equity Venture International. För mer information se Nevis pressmeddelande.

Tourns ägande efter emissionen går från 79,17% av rösterna och 52,38% av kapitalet , till 73,13% av rösterna och 44,06% av kapitalet.

Kort om Hubso:

Hubso utvecklar och driver ett e-handelssystem specifikt uppbyggt för att skapa bästa möjliga förutsättningar för influencers att kombinera sitt varumärkesbyggande med försäljning. E-handelssystemet administrerar, automatiserar och tillhandahåller de verktyg som behövs för en simplifierad och kvalitativ försäljning av produkter knutna till det unika varumärke som influencers uppbär genom sin person.

//
Robin Stenman
VD, Tourn International AB (publ)
robin(at)tourn.se

Read More