Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2018-05-21 13:54

Kort information om Gustaf Kellner som föreslås till ny ledamot

Styrelsen föreslår att stämman ska besluta om ny ledamot Gustaf Kellner.

Kort om Gustaf Kellner
Gustaf Kellner, född 1975, har efter 6 år som VD för Blogg.se en av Nordens största bloggplattformar, varit med och skapat och noga iakttagit hur influencers vuxit till en mycket betydande roll inom digital marknadsföring. Innan tiden på Blogg.se har Gustaf skapat erfarenhet från prestigefyllda positioner i bolag som allihoopa, Joost och Skype. Gustaf har en civilingenjörs examen från KTH, civilekonom från Stockholms Universitet och är reservofficer i flottan.

// Robin Stenman
VD, Tourn International AB(publ)
robin(at)tourn.se

Read More