Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2018-08-17 10:36

Halvårsrapport Ett 2018

Finansiell översikt januari-juni 2018
Totala intäkter uppgick till 25,1 (20,8) MSEK
Rörelseresultat, EBITDA uppgick till - 1 067 (236) TSEK
Rörelseresultat efter avskrivningar, EBIT uppgick till -1 323 (16) TSEK
Periodens resultat uppgick till -1 360 (112) TSEK
Resultat per aktie uppgick till -0,18 (0,02)

Finansiell översikt april-juni 2018
Totala intäkter uppgick till 12,6 (11,6) MSEK
Rörelseresultat, EBITDA uppgick till - 1 341 (-308) TSEK
Rörelseresultat efter avskrivningar, EBIT uppgick till -1 473 (-417) TSEK
Periodens resultat uppgick till -1 489  (-347) TSEK
Resultat per aktie uppgick till -0,2 (-0.05)

VD KOMMENTAR

Tourns expansion utanför Sverige har tagit fart ordentligt under första halvåret. Med stärkt kapital genom nyemission som genomfördes i h1 har vi kunnat öka takten och förväntar oss växa ytterligare under andra halvåret 2018. Tourns intäkter från utlandet har nu stigit till 15% av den totala omsättningen och vi siktar på att den under 2019 skall stiga till 50%. Våra viktigaste KPI:er är ökat användarantal och organiskt tillväxt, för att uppnå detta kommer vi fortsätta lägga resurser på att se till att våra plattformar är i framkant. Första halvåret har bolaget belastats med många engångskostnader som vanligtvis inte ingår i verksamheten, däreibland juristkostnader i samband med tvist mot KO, kostnader i samband med emissionen, kostnader för avslutade tjänster, temporärt förhöjda kostnader kring revisorsbytet till Grant Thornton, med fler. Större delen av dessa kostnader slutar att belasta företaget efter kvartal tre.

Nedan följer en kort uppdatering av utvalda arbetsområden.

Tourn 3.0
I mars 2018 meddelade vi att vi lanserar nästa generations plattform inom digital marketing. Plattformen är en hopslagning och förnyelse av våra befintliga plattformar, där vi efter drygt 4 års erfarenhet och över 46 000 genomförda kampanjer skapar det vi anser är den ultimata plattformen. Plattformen kommer att utnyttja både AI och Machine Learning för att effektivisera kampanjer och vägleda annonsörer via den digitala världen samt Blockchain för hantera validering av transaktioner och data. Den första versionen av den nya plattformen förväntas lanseras i oktober.

Nagato
Sommaren 2017 blev Tourn godkänt som MCN (Multi Channel Network) av Youtube. Kort därefter startades utveckling av underplattformen Nagato. Den första versionen färdigställdes och lanserades under Q4 samma år. Nagato har som uppgift att hjälpa aspirerande samt befintliga youtubers(influencers) att lyckas driva en framgångsrik youtube-kanal. Nagato gör detta genom att underlätta content-skapande, samarbeten, administration samt bidra med statistiska insikter. Vårt mål är att Nagato organiskt och via direktkontakt ska koppla in så många Youtubers som möjligt. Intäkterna kommer via Youtubes/Googles egna annonssystem vilket gör att Tourn endast behöver fokusera på ta in Youtubers.


Trafikkällor
21% Sverige
17% Mexico
15% Argentina
15% Spanien 
8% Chile
26% andra länder

Nagato fortsätter att växa och hade cirka 50 miljoner visningar per månadsbasis i slutet på första halvåret. Större delen av trafiken kommer från Sydamerika där Nagato idag växer som snabbast.

HUBSO
HUBSO ska hjälpa profiler att starta och bedriva e-handel. Syftet är att genom att erbjuda en teknisk samlingsplats, där man samlat tjänster och leverantörer, för att skapa de bästa förutsättningarna för profilens digitala webbutik. HUBSO ska tillhandahålla en helhetslösning med rätt verktyg för att profiler enkelt ska kunna starta en webshop med sitt egna varumärke och produktlinjer.

Genom HUBSO ska profilen enkelt komma igång då plattformen steg för steg stöttar och erbjuder tjänster inom teknologi, marknadsföring, produktion och distribution. Genom att HUBSO äger avtalen med leverantörerna kan man också erbjuda bättre upphandlade priser för profilerna. Tanken är att profilen alltid äger varumärket och att HUBSO får exklusiv rättighet till produktion och försäljning under avtalsperioden.

VD, Robin Stenman
Tourn International AB(publ)

Denna rapport har ej granskats av bolagets revisor.
Denna information är sådan information som Tourn International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 augusti 2018.

Read More