Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2018-08-24 13:48

Månadsuppdatering Tourn - Juli

I juli 2018 landade intäkterna på 2,5 msek (2,1 msek juli 2017). Vår orderingång för helåret 2018 uppgår numera till 45 MSEK. Vi fortsätter att arbeta för att öka intäkterna ytterligare under året och vi går nu in i vår starkaste period.

//Robin Stenman
VD, Tourn International AB(publ)
Robin(at)tourn.se

Denna information är sådan information som Tourn International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 augusti 2018.

Read More