Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2018-08-29 08:50

Uppdatering kring Tourns dotterbolag Hubso

TOURN har erhållit information om att dotterbolaget Hubso under senaste kvartalen tagit stora kliv framåt i sin utveckling. Bolaget genomförde en lyckad kapitalanskaffning under våren vilket medfört till att Hubso ökat tempot och under våren/sommaren och genomfört fyra lanseringar med kända varumärken däribland; Bianca Ingrosso och Sanne Alexandra. Omsättningen per kollektion är mellan 300 000 SEK och 700 000 SEK, beroende på influencer och volym per kollektion. Målet är att under resterande del av 2018 lansera ytterligare sex kollektioner.

Senaste genomföra lansering var varumärket BIANCA by Bianca Ingrosso. Hubso kommer framledes tillsammans med Bianca designa, utveckla och producera fler kollektioner för framtiden. Samtliga produkter kommer att säljas på den egna webshoppen bybianca.se vilken drivs av Hubso AB.

Hubsos utveckling förväntas bidra positivt på Tourns resultat från kvartal fyra 2018.

//
Robin Stenman
VD, Tourn International AB (publ)

Denna information är sådan information som Tourn International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 augusti 2018.

Read More