Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2018-09-24 13:55

Månadsuppdatering Tourn - Augusti

I augusti 2018 landade intäkterna på 5.1 msek (3,8 msek augusti 2017).

Tourns automatiska plattformar fortsätter att växa. Tourns youtube-plattform Nagato genererade 72 miljoner visningar under augusti månad och siktar som tidigare kommunicerat på att nå 100 miljoner i september. Vi ser mycket positiv på utvecklingen och vi har genom våra partners börjat växa till stor del i Spanien och Portugal under detta halvår.

//
Robin Stenman
VD, Tourn International AB(publ)

Denna information är sådan information som Tourn International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 september 2018.

Read More