Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2018-10-23 13:21

Tourns YouTube-plattform Nagato tecknar avtal med ett av världens största gaming nätverk

Tourns YouTube-plattform Nagato tecknar avtal med ett av världens största gaming nätverk

Per idag har Tourn tecknat avtal med ett av världens största gaming nätverk, M.O.B.A Network AB. I nätverket finns communities så som Dotafire.com, Mobafire.com med flera. Avtalet innebär att Nätverket kommer få ett eget community i Nagato och kommer via sina hemsidor erbjuda sina medlemmar möjligheten att ansluta sina Youtube-konton till detta community. Samtliga anslutna Youtubers intäkter kommer på så sätt gå via Nagato där system arbetar för att optimera och öka dessa intäkter.

I och med signering av detta avtal innebära inga direkta intäkter. Intäkter genereras när allt är uppsatt och Youtubers börjat ansluta sig till systemet via communityt. Intäkterna kommer från Youtubes annonssystem och är i relation hur många visningar/annonsvisningar som genereras.

Nagato
Nagato är Tourns Youtube-plattform som är formad för att hjälpa till och förbättra hanteringen av Youtube kanaler och kunna erbjuda en plattform som förenklar vardagen för en Youtuber. Som medlem får du bättre kontroll och transparens över dina intäkter samt verktyg som hjälper dig att växa som youtuber.

Nagato är uppbyggt så att det skapas nischade communities inom plattformen så youtubers inte endast får ökade intäkter utan även känslan av gemenskap och träffa likasinnade. Detta är något vi upplever är viktig och värderas högt när youtubers gör sitt val av partners och plattformar.

För mer om M.O.B.A Network
https://www.wearemoba.com/

//
Robin Stenman
VD, Tourn International AB(publ)

Denna information är sådan information som Tourn International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 oktober 2018.

Read More