Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2018-11-01 13:00

Uppdatering Nagato: Taktar 150 miljoner visningar per månad

Nagato växer snabbare än förväntat och taktar omkring 150 000 000 visningar per månad, visar estimerade siffror. I september taktade vi 100 000 000 visningar per månad. Satsningen i Sydamerika har varit framgångsrik och står för störst del av vår ökning.

// Robin Stenman
VD, Tourn International AB(publ)

Read More